jan.k153
Posts: 2
Joined: Mar 13, 2019 12:52 pm
Contact: Send private message

ZDRAVOTNÍ RIZIKO PŘI PRÁCI S 3D TISKEM

Mar 13, 2019 1:01 pm

Dobý den,
zajímal by mě Váš pohled na méně zminované, ale podstatné zdravotní riziko spojené s výpary, které se při tisku uvolnuj. Jsou to nebezpečné karcinogení, rakovinotvorné látky formaldehyd, styren, kaprolaktam, (jen hrubý výčet) ves skutečnosti jich je daleko více, které nemálo ohrožují zdraví, zajímalo by mě, zda při koupi tiskárny na tyto rizika upozornujetě. Popřípdně zda dáváte odborné rady s vybavením a vhodným prostorem, kde mohou tiskárny pracovat s minimalizací těchto výparů. S pozdravem J.Kluk

miroslav.h4
Posts: 349
Joined: Jul 07, 2016 9:23 am
Answers: 2
Contact: Send private message

Re: ZDRAVOTNÍ RIZIKO PŘI PRÁCI S 3D TISKEM

Mar 13, 2019 4:29 pm

Domnívám se, že "slyšíte trávu růst". To by nebylo možno průmyslově zpracovávat žádné plastické hmoty. Tady hovořím o osobní zkušenosti. Zpracováním plastů jsem se zabýval cca 15 let v mém profesním životě včetně zpracování reaktoplastů kde se o výskytu formaldehydu dá hovořit, neboť fenol/močovino/formaldehydová pryskyřice je jejich základem. V případě domácího provozování 3d tisku jde o tak malá množství, že asi nemá cenu se s tímto intenzívně zabývat. Něco by asi mohlo připadat v úvahu v případě velkých tiskových farem, ale kdo má doma 300 a více tiskáren jedoucích v režimu 24/7 ? Pokud se něco uvolní tak to lze doma řešit vyvětráním.

jan.k153
Posts: 2
Joined: Mar 13, 2019 12:52 pm
Contact: Send private message

Re: ZDRAVOTNÍ RIZIKO PŘI PRÁCI S 3D TISKEM

Mar 14, 2019 10:30 am

Reuguji na nesmylné tvrzení, že je to zanedbatelné množství...tady se nebavíme vůbec o ekologickém dopadu,který je jiná stránka provozu těchto tiskáren,neméně zanedbatelná jako zdraví uživatele. Kolega má v zaměstnání cca 7tiskáren, které beží víceméně v průměru 5h denně každá a cca po 3letech bych jeho zdravotní stav zrovna nepřirovnal zrovna k dobrému. Je více nemocný, podrážděný, vyskytli se mu i potíže s očima, občasnou dezorientací. Tak bych tento váš přístup nezlehčoval...

miroslav.h4
Posts: 349
Joined: Jul 07, 2016 9:23 am
Answers: 2
Contact: Send private message

Re: ZDRAVOTNÍ RIZIKO PŘI PRÁCI S 3D TISKEM

Mar 18, 2019 8:01 am

Za tím co jsem uvedl v mém minulém příspěvku si plně stojím. Ve vašem prvním příspěvku nebylo ani slovo o počtu provozovaných tiskáren. Nechci tím nijak zlehčovat problémy zmiňovaného kolegy, ale doporučil bych mu návštěvu lékaře neboť příčin jeho potíží může být daleko více a vůbec nemusí souviset s 3d tiskárnami. Ale to je samozřejmě na posouzení příslušného lékaře. Dále bych doporučil úpravu pracoviště v souladu s charakterem zpracovávaného plastu, protože zpracování jakýchkoli plastických hmot ve větším měřítku nepatří do žádné kanceláře, ale do příslušně vybavených prostor. Myslím si že by nebylo od věci se inspirovat na tiskové farmě u Průšů, tam určitě bude nějaká klimatizace a větrání.

Return to “Obecná diskuze, oznámení a novinky”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests