OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SKLEPU INTERNETOWEGO PRUSA E-SHOP

1. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

 • 1.1 Niniejsze warunki handlowe regulują prawa i obowiązki związane z zakupem towarów w sklepie internetowym PRUSA (dalej jako „Warunki”) między sprzedającym, tzn. spółką Prusa Research a.s. z siedzibą Partyzánská 188/7A, 17000, Praha 7, IČO [Regon]: 06649114, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przy Sądzie Miejskim w Pradze, Wydział B, nr wpisu 23056 (dalej jako „Sprzedający”), i osobą, która zainteresowana jest zakupem towaru (dalej jako „Kupujący”).
 • 1.2 Sprzedający oferuje swój towar za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: shop.prusa3d.com (dalej jako „E-shop”).
 • 1.3 Dane kontaktowe Sprzedającego:

Siedziba i adres korespondencyjny:

Prusa Research a.s.

Partyzánská 188/7A

170 00 Prague 7

Dane płatnicze:

Numer konta do płatności w CZK: 2501696690/2010

Numer konta do płatności w EUR: CZ2720100000002800418121, FIOBCZPPXXX

Adres e-mail do przesyłania zamówień i reklamacji

info@prusa3d.cz

Adres e-mail do przesyłania zapytań dotyczących ochrony prywatności, serwis obsługi klienta:

info@prusa3d.cz

 • 1.4 Sprzedający za pośrednictwem E-shopu oferuje i sprzedaje przede wszystkim drukarki 3D, akcesoria, towar związany z drukiem 3D oraz pozostałe oferowane produkty (dalej jako „Towar”).
 • 1.5 Konsumentem jest każda osoba negocjująca lub zawierająca ze Sprzedającym umowę, która nie jest związana z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub samodzielnie wykonywanym zawodem (dalej jako „Konsument”).
 • 1.6 Umowa sprzedaży konsumenckiej to umowa zawarta między Sprzedającym i Konsumentem (dalej jako „Umowa Sprzedaży Konsumenckiej”).
 • 1.7 Niniejsze Warunki stanowią integralną część każdej umowy kupna Towaru zawartej między Sprzedającym i Kupującym, przy czym treść postanowień umowy określają niniejsze Warunki oraz zamówienie Kupującego przyjęte przez Sprzedającego.
 • 1.8 Niniejsze Warunki zostały sporządzone w języku czeskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, polskim i hiszpańskim. Umowa kupna ze Sprzedającym może zostać zawarta w języku czeskim lub angielskim, ewentualnie w innych językach, które są dostępne w ustawieniach E-shopu. Wyboru języka dokonuje Kupujący w ustawieniach E-shopu.
 • 1.9 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna ze Sprzedającym. Koszty powstałe po stronie Kupującego z powodu korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (Internet i telefon) pokrywa Kupujący. Koszty te nie odbiegają od podstawowych taryf w miejscu Kupującego.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

 • 2.1 Korzystanie z E-shopu nie wymaga rejestracji od użytkownika. Gdy Kupujący ma zamiar skorzystać z PRUSA ACCOUNT w celu uproszczenia zakupu, musi zalogować się przy użyciu swoich danych do logowania lub założyć konto. Warunki korzystania z konta użytkownika i rejestracji są określone w osobnych warunkach PRUSA ACCOUNT.

3. ZAMÓWIENIE

 • 3.1 Informacje o Towarze i jego cenach udostępnione za pośrednictwem E-shopu nie stanowią oferty zawarcia umowy kupna ze strony Sprzedającego, mają wyłącznie charakter informacyjny. Przepisy § 1732 ustawy nr 89/2012 Sb. [Dz.U.] – Kodeks cywilny [§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník] nie mają zastosowania do tych informacji.
 • 3.2 Kupujący generuje Zamówienie w kilku krokach, którymi są w szczególności: wybór Towaru i ilości, umieszczenie wybranego Towaru w „koszyku”, wypełnienie danych osobowych, wybór sposobu płatności i wybór sposobu dostawy.
 • 3.3 W trakcie generowania zamówienia Kupujący jest informowany o dostępnych sposobach dostawy Towaru oraz kosztach tych sposobów dostawy do miejsca wybranego przez Kupującego. Koszty dostawy Towaru, w tym cena pakowania, nie są wliczone w cenę zakupu Towaru. Jeżeli Sprzedający oferuje darmową dostawę Towaru, jest to w danym przypadku wyraźnie zaznaczone.
 • 3.4 Przed wysłaniem zamówienia Kupującemu zawsze wyświetla się podsumowanie zamówienia, przy czym przed jego wysłaniem Kupujący zawsze ma możliwość jego sprawdzenia i wprowadzenia w nim zmian.
 • 3.5 Wszelkie ceny Towaru przedstawione za pośrednictwem E-shopu stanowią ceny końcowe, w których ujęte są wszelkie podatki i opłaty, do których zapłaty zobowiązany jest Sprzedający, przy czym ceny te nie obejmują kosztów dostawy Towaru ani innych opłat, jak cła i inne pobierane opłaty.
 • 3.6 W razie dostawy Towaru poza terytorium Republiki Czeskiej do któregoś z państw Unii Europejskiej (ewentualnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) do ceny końcowej w zamówieniu zostanie doliczony podatek od wartości dodanej (PTU lub VAT), z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący (będący w swoim kraju płatnikiem podatku od wartości dodanej) poinformuje Sprzedającego o tym, że jest zarejestrowany do podatku od wartości dodanej, i poda aktualny numer EU VAT. Więcej informacji na temat rozliczania podatku od wartości dodanej można znaleźć w bazie danych: Více informací
 • 3.7 W razie dostawy Towaru do kraju trzeciego (spoza obszaru Unii Europejskiej, ewentualnie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ceny za Towar podawane są bez podatku od wartości dodanej oraz pozostałych podatków, opłat i ceł. Więcej informacji na temat dostawy Towarów do krajów trzecich można znaleźć w bazie danych: https://help.prusa3d.com/article/P3iMlZWniv-payment-options-vat-customs
 • 3.8 Zakup może zostać opłacony w koronach czeskich, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich lub polskich złotych. Walutę płatności można wybrać w ustawieniach E-shopu przed potwierdzeniem zamówienia.
 • 3.9 Po odesłaniu zamówienia przez Kupującego zostanie ono przetworzone przez Sprzedającego, a następnie Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Umowa kupna Towaru powstaje z chwilą doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłanego przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączone są linki do pełnego brzmienia niniejszych Warunków.
 • 3.10 Przesłane zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy kupna na podstawie niniejszych Warunków skierowaną przez Kupującego do Sprzedającego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi akceptację tej oferty przez Sprzedającego. W przypadku gdy zamówienie zawiera Towar, który nie jest dostępny w magazynie i nie może być natychmiast wysłany do Kupującego, zostanie on dostarczony Kupującemu niezwłocznie po jego przyjęciu do magazynu Sprzedającego. Orientacyjny termin dostawy, który w żadnym wypadku nie jest terminem wiążącym, Sprzedający podaje bezpośrednio na stronie E-shopu, ewentualnie przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 • 3.11 Wysyłając zamówienie, Kupujący akceptuje niniejsze Warunki, które zawsze dostępne są także z interfejsu E-shopu.
 • 3.12 Na podstawie zawartej umowy kupna Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu uzgodniony Towar, tzn. w odpowiedniej ilości i jakości. Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu Towaru oraz koszty jego dostawy, a także jest zobowiązany do odbioru Towaru.
 • 3.13 Umowa kupna wraz z niniejszymi Warunkami archiwizowana jest w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 • 3.14 Sprzedającego nie obowiązują wobec Kupującego żadne szczególne kodeksy postępowania.

4. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

 • 4.1 Płatności za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów, z tym że ich zakres może różnić się w zależności od lokalizacji Kupującego:
 • (a) gotówką przy osobistym odbiorze w siedzibie Sprzedającego,
 • (b) przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie faktury,
 • (c) bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem portalu płatniczego,
 • (d) bezgotówkowo za pośrednictwem usługi PayPal i/lub
 • (e) bezgotówkowo za pośrednictwem usługi świadczonej przez stronę trzecią, która umożliwia opłacenie ceny zakupu w kryptowalucie, jaką jest np. Bitcoin (dalej jako „Kryptopłatność”).
 • 4.2 Przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedającego lub u naszych partnerów Kupujący może zapłacić za zamówienie gotówką lub kartą płatniczą.
 • 4.3 W myśl ustawy o ewidencji przychodów [zákon o evidenci trzeb] przy płatności gotówką Sprzedający ma obowiązek wystawić Kupującemu paragon (tzw. paragon EET). Jednocześnie Sprzedający ma obowiązek wprowadzić przyjętą kwotę online do ewidencji prowadzonej przez organ podatkowy; w razie awarii technicznej ma obowiązek uczynić to w terminie 48 godzin.
 • 4.4 W przypadku wyboru płatności bezgotówkowej kierowanej na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie faktury po przyjęciu zamówienia wystawiona zostanie faktura zawierająca dane płatnicze.
 • 4.5 Płatności bezgotówkowej można dokonać także za pomocą kart płatniczych uwidocznionych na stronie internetowej E-shopu. Po wysłaniu zamówienia Kupujący zostanie przekierowany do portalu płatniczego, po czym zostanie poproszony o wprowadzenie danych swojej karty płatniczej i autoryzację płatności w wysokości całkowitej ceny zamówienia. Korzystanie z portalu płatniczego regulują warunki operatora danego portalu płatniczego, które są dostępne online. Jeżeli porządek prawny kraju, jak też warunki wystawcy karty płatniczej, ewentualnie pozostałe mające zastosowanie regulacje to umożliwiają, to Sprzedający w przypadku karty płatniczej może nie wymagać uwierzytelnienia za pośrednictwem 3D-Secure.
 • 4.6 W razie wyboru płatności za pośrednictwem usługi PayPal Kupujący zostanie przekierowany do portalu płatniczego firmy PayPal. Wszelkie warunki operacji płatniczej podlegają warunkom świadczenia usługi PayPal.
 • 4.7 W celu zapłaty za pośrednictwem Kryptopłatności po wysłaniu zamówienia Kupujący zostanie przekierowany do portalu płatniczego strony trzeciej. Wszelkie warunki operacji płatniczej podlegają warunkom portalu płatniczego świadczonego przez stronę trzecią. W razie wyboru Kryptopłatności Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na to, że w przypadku zwrotu ceny zakupu z jakiegokolwiek powodu zostanie mu ona zwrócona przelewem na rachunek w walucie i kwocie podanych na dokumencie podatkowym [fakturze], w sposób określony w art. 11.3 niniejszych Warunków.
 • 4.8 Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z płatnością za Towar za pośrednictwem strony trzeciej (portal płatniczy, PayPal, Kryptopłatność itp.).
 • 4.9 Więcej informacji o poszczególnych metodach płatności i warunkach płatności można znaleźć w bazie danych: https://help.prusa3d.com/article/P3iMlZWniv-payment-options-vat-customs .
 • 4.10 Kupujący ma obowiązek zapłacić całość ceny zakupu Towaru, włącznie z ceną przesyłki, jeszcze przed przekazaniem Towaru przewoźnikowi w celu jego dostawy.
 • 4.11 Po opłaceniu ceny zakupu Towaru i ewentualnych kosztów przesyłki Sprzedający wystawi Kupującemu dowód sprzedaży, odpowiednio dokument podatkowy [fakturę], który zostanie przesłany elektronicznie Kupującemu na jego adres e-mail podany w zamówieniu.
 • 4.12 W przypadku gdy Kupujący nie opłaci ceny zakupu Towaru, w tym kosztów przesyłki, do 14 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zwłokę tę uważa się za warunek rozwiązania zawartej umowy kupna. W przypadku zamówienia wstępnego (dotyczącego Towaru, którego nie ma w magazynie lub który jest w toku produkcji – patrz art. 3.10 niniejszych Warunków) warunek rozwiązania spełniony jest po bezskutecznym upływie 14 dni roboczych od daty przesłania wezwania do zapłaty ceny zakupu, wraz z kosztami przesyłki i ewentualnymi kosztami, zgodnie z zamówieniem wstępnym.

5. SPOSÓB DOSTAWY

 • 5.1 Kupujący może wybrać jeden ze sposobów dostawy Towaru oferowanych przez Sprzedającego w momencie zamówienia. Na podstawie wyboru dokonanego przez Kupującego Sprzedający ma obowiązek przekazać Towar odpowiedniemu przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru do uzgodnionego miejsca dostawy, ewentualnie może sam dostarczyć Towar do miejsca dostawy, a Kupujący ma obowiązek odebrać Towar w miejscu dostawy. Kupujący zwolniony jest z obowiązku odbioru Towaru, jeżeli jego opakowanie wykazuje znamiona uszkodzenia odpowiadające nieupoważnionemu naruszeniu przesyłki zawierającej Towar.
 • 5.2 Jeśli z przyczyn leżących po stronie Kupującego Towar musi być dostarczony przez Sprzedającego powtórnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący ma obowiązek pokryć koszty związane z taką ponowną próbą dostarczenia Towaru, ewentualnie koszty związane z innym sposobem dostawy.
 • 5.3 Niezwłocznie po odbiorze Towaru Kupujący ma obowiązek dokonania jego oględzin, a ewentualne wady musi niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu.
 • 5.4 W przypadku dostawy Towaru do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej Kupujący odpowiada za wszelkie cła i opłaty związane z dostawą Towaru, które ma obowiązek pokryć. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://help.prusa3d.com/article/P3iMlZWniv-payment-options-vat-customs.
 • 5.5 Ryzyko szkody przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru rzeczy. Ryzyko szkody przechodzi na Kupującego także w przypadku, gdy nie odbierze on rzeczy, mimo że Sprzedający umożliwił mu dysponowanie tą rzeczą.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 6.1 W przypadku gdy Sprzedający, ze względu na tymczasową niedostępność, nie będzie w stanie dostarczyć Towaru w terminie, a Kupujący nie wyrazi zgody na późniejszy termin dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna. Z tego samego względu także Kupujący może odstąpić od umowy.
 • 6.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna z Kupującym także z istotnych obiektywnych powodów powstałych poza jego kontrolą, wskutek których nie będzie w stanie dostarczyć Towaru w myśl właściwej umowy kupna bez niewspółmiernych trudności (np. z powodu trwałej niedostępności, zasadniczej zmiany ceny produkcji Towaru, nałożenia przez właściwe organy ograniczeń wywozowych i przywozowych itp.), lub w przypadku gdy w interfejsie E-shopu w wyniku błędu technicznego została zamieszczona błędna informacja o cenie Towaru.
 • 6.3 Sprzedający może odstąpić od umowy kupna także w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze należycie dostarczonego Towaru lub nie zapewni współpracy niezbędnej do jego dostawy. W takim przypadku powstałe koszty dostawy pokrywa Kupujący.

7. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 • 7.1 Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 14 dni, który zaczyna się z datą odbioru Towaru przez Kupującego. Niniejsze postanowienie nie narusza w żaden sposób pozostałych praw Kupującego dotyczących możliwości odstąpienia od umowy kupna.
 • 7.2 Odstąpienie od umowy kupna, o jakim mowa w art. 7.1, Kupujący może przesłać w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub w formie elektronicznej na jego adres e-mail, który podany jest w interfejsie E-shopu oraz w art. 1 niniejszych Warunków. W celu odstąpienia od umowy kupna zawartej ze Sprzedającym Kupujący może także skorzystać z formularza – udostępnionego do ściągnięcia tu: Formularz odstąpienia [Formulář pro odstoupení].
 • 7.3 Towar, od którego kupna odstąpił Konsument, Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy kupna. Koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący także w przypadku, gdy Towar z uwagi na swój charakter nie może być zwrócony Sprzedającemu zwykłą drogą pocztową. Ryzyko szkody w Towarze podczas przesyłki zwrotnej do Sprzedającego ponosi Kupujący.
 • 7.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu odstąpienie od umowy kupna na dostawę Towaru: w którym wprowadzono zmiany na życzenie Kupującego lub dla Kupującego, który po dostawie został w sposób nieodwracalny wymieszany lub połączony z innym towarem, który został dostarczony w zamkniętym opakowaniu, a Konsument wyjął go z tego opakowania i nie może on zostać zwrócony ze względów sanitarnych, ani od umowy kupna na dostawę nagrania dźwiękowego/wizualnego lub programu komputerowego, jeżeli Kupujący naruszył ich oryginalne opakowanie.
 • 7.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w razie odstąpienia od umowy w myśl niniejszego pkt 7 odpowiada wobec Sprzedającego za obniżenie wartości Towaru, do którego doszło wskutek postępowania z Towarem w sposób inny, niż jest to konieczne do oceny jego charakteru i właściwości. W szczególności dotyczy to Towaru, którego wyjęcie z oryginalnego opakowania może prowadzić do obniżenia jego wartości (wysychanie, niemożność ponownego użycia itp.). Kupujący jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że odstąpienie od umowy kupna obejmuje zawsze wszystkie elementy jednego dostarczonego produktu, jeżeli składa się on z kilku oddzielnych elementów.
 • 7.6 Postanowienia art. 7.1–7.5 mają zastosowanie wyłącznie w przypadku odstąpienia od Umowy Kupna przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach, gdy Kupujący nie jest Konsumentem, odstąpienie od umowy kupna nie przysługuje z innych przyczyn niż przyczyny prawne.

8. PRAWA KONSUMENTA Z TYTUŁU WADLIWEJ REALIZACJI UMOWY

 • 8.1 Sprzedający odpowiada przed Kupującym za to, że w momencie przejścia ryzyka szkody na Kupującego Towar będzie wolny od wad.
 • 8.2 Prawa Kupującego z tytułu ewentualnej wadliwej realizacji umowy podlegają przepisom ustawy nr 89/2012 Sb. [Dz.U.] – kodeks cywilny [zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník], w szczególności § 2099–2117, a w przypadku gdy Kupujący jest konsumentem – także przepisom § 2165–2174.
 • 8.3 W przypadku gdy Towar wykazuje wady, które stanowią rażące naruszenie umowy kupna, Kupujący ma prawo żądać:
 • (a) usunięcia wady przez naprawę,
 • (b) dostawy nowego Towaru lub brakującego towaru,
 • (c) adekwatnej zniżki od ceny zakupu lub
 • (d) odstąpienia od umowy kupna.
 • Jeżeli Kupujący nie powiadomi Sprzedającego o wyborze swojego prawa w odpowiednim terminie, ma wyłącznie niżej wymienione prawa przysługujące w przypadku nierażącego naruszenia umowy kupna. Jeżeli Kupujący nie zgłosi wady Sprzedającemu w odpowiednim terminie, traci on prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku gdy Towar wykazuje jedynie wady, które stanowią nierażące naruszenie umowy kupna, Kupujący ma prawo żądać usunięcia wady lub udzielenia zniżki adekwatnej od ceny zakupu.
 • 8.4 Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może także żądać dostarczenia mu nowego Towaru wolnego od wad, o ile z uwagi na charakter wady nie stanowi to niewspółmiernego żądania. Jeżeli wada dotyczy wyłącznie części towaru, Kupujący może zażądać wyłącznie wymiany tej części. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwie, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna. Kupujący, który jest Konsumentem, może żądać dostarczenia nowego Towaru lub wymiany jego części także w przypadku usuwalnej wady, jeżeli Towaru nie można należycie użytkować z uwagi na ponowne wystąpienie wady po naprawie lub z uwagi na większą liczbę wad. W takim przypadku Kupującemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy kupna.
 • 8.5 Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, a wada Towaru ujawni się w ciągu 6 miesięcy od daty jego odbioru, uznaje się, że Towar był wadliwy już podczas jego odbioru. Kupujący, który jest Konsumentem, może także dochodzić prawa z tytułu wady, która ujawni się w Towarze w okresie 24 miesięcy od daty jego odbioru, z tym że prawo to nie odnosi się do wady, z powodu której uzgodniono niższą cenę, do zużycia rzeczy wskutek zwyczajowego użytkowania, a w przypadku rzeczy używanej nie odnosi się do wady odpowiadającej stopniowi zużycia w momencie odbioru rzeczy przez Kupującego, a także jeśli wynika to z charakteru rzeczy.
 • 8.6 Komu przysługuje prawo z § 1923 Kodeksu Cywilnego [§ 1923 občanského zákoníku], temu przysługuje także zwrot kosztów poniesionych na dochodzenie tego prawa. Jeżeli jednak roszczenie nie zostanie zgłoszone do jednego miesiąca od upływu terminu przewidzianego na zgłoszenie wady, to sąd nie uzna takiego prawa, jeżeli Sprzedający podniesie zarzut, że roszczenie nie zostało zgłoszone w terminie.

9. UMOWNA GWARANCJA JAKOŚCI

 • 9.1 Sprzedający udziela Kupującemu umownej gwarancji jakości wyłącznie wtedy, gdy na Towarze, opakowaniu, w instrukcji załączonej do rzeczy lub w opisie Towaru podanym przez Sprzedającego wyraźnie wskazany jest okres, przez który Towar ten może być użytkowany. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się, że przez dany okres Towar będzie zdatny do użytku w zwyczajowych celach lub że zachowa zwyczajowe właściwości.
 • 9.2 Warunki gwarancji umownej dla niektórych typów Towarów znaleźć można tutaj: https://help.prusa3d.com/en/article/warranty_2288.
 • 9.3 Gwarancja umowna wygasa w przypadku uszkodzenia Towaru wskutek postępowania niezgodnego z instrukcjami oraz wymogami zawartymi w oficjalnych poradnikach i instrukcjach lub wskutek nieupoważnionych modyfikacji i zmian sprzętowych lub programowych. W razie dostarczenia Towaru w formie pojedynczych części, przeznaczonych do samodzielnego złożenia przez Kupującego, umowna gwarancja jakości obejmuje wyłącznie poszczególne komponenty i części Towaru stanowiące samodzielne elementy.
 • 9.4 Umowna gwarancja jakości, o jakiej mowa w art. 9.1, odnosi się do umów zawieranych między Konsumentem i przedsiębiorcą. Do Towaru objętego umowną gwarancją jakości mają w podobny sposób zastosowanie warunki reklamacji określone w art. 10 niniejszych Warunków.

10. REKLAMACJE

 • 10.1 Praw z tytułu wadliwej realizacji Kupujący dochodzi od Sprzedającego pod adresem Sprzedającego, ewentualnie w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego, z wyjątkiem przypadków, gdy naprawę zapewnia inna osoba.
 • 10.2 Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego o wyborze swojego prawa z tytułu wad Towaru równocześnie ze zgłoszeniem wad Towaru lub niezwłocznie po tym.
 • 10.3 Jeżeli Kupujący jest konsumentem, Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik mają obowiązek niezwłocznie rozstrzygnąć reklamację, a w przypadkach złożonych ma obowiązek–to uczynić w ciągu 3 dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się stosownego okresu zależnego od rodzaju towaru (Towaru), potrzebnego do fachowej oceny wady. Reklamacja, włącznie z usunięciem wady, musi zostać rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedający uzgodni z Kupującym dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uważa się za rażące naruszenie umowy kupna przez Sprzedającego.

11. ZWROT PIENIĘDZY

 • 11.1 W razie odstąpienia Konsumenta od umowy kupna w myśl art. 7 Warunków Sprzedający ma obowiązek, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna w myśl art. 7.1–art. 7.3 Warunków, zwrócić Kupującemu kwotę odpowiadającą wysokości ceny zakupu Towaru oraz kosztów przesyłki, pod warunkiem że Kupujący zwrócił już Towar Sprzedającemu lub udowodnił, że Towar odesłał już do Sprzedającego. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy, oferowany przez Sprzedającego sposób dostarczenia Towaru, Sprzedający zwraca Kupującemu wyłącznie koszty dostawy Towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi jego dostawy.
 • 11.2 W pozostałych przypadkach Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu cenę zakupu towaru bez kosztów jego dostawy w terminie 30 dni, od momentu gdy Kupującemu powstanie prawo do zwrotu ceny zakupu zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 • 11.3 W przypadku gdy Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu cenę zakupu Towaru, którą Kupujący opłacił za pośrednictwem Kryptopłatności, zwraca on Kupującemu cenę zakupu Towaru w walucie i kwocie podanych w dokumencie podatkowym [fakturze], tzn. na rachunek bankowy podany przez Kupującego.

12. SKARGI

 • 12.1 Kupujący może zwracać się ze swoimi skargami bezpośrednio do Sprzedającego, tzn. na adres e-mail Sprzedającego podany w art. 1 niniejszych Warunków. Informację o rozpatrzeniu skargi Sprzedający wysyła zawsze na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 • 12.2 Kupujący może zwrócić się z ewentualnymi skargami także bezpośrednio do właściwych organów nadzoru państwowego. Sprzedający uprawniony jest do sprzedaży Towaru na podstawie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej w ramach swoich kompetencji wykonuje właściwy urząd ds. działalności gospodarczej. W sprawach skarg dotyczących usług komunikacji elektronicznej właściwym organem nadzoru jest Czeski Urząd Telekomunikacji [Český telekomunikační úřad]. Czeska Inspekcja Handlowa [Česká obchodní inspekce] sprawuje w ograniczonym zakresie nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb. [Dz.U.] o ochronie konsumenta [zakon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele].

13. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 • 13.1 W razie powstania między Kupującym jako konsumentem i Sprzedającym sporu konsumenckiego, którego nie uda się rozwiązać polubownie, Kupujący ma prawo złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu przez podmiot właściwy do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa, Centralny Inspektorat – Oddział ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, WWW: adr.coi.cz [Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz]. Ewentualnie Kupujący może skorzystać z platformy do rozstrzygania sporów online, założonej przez Komisję Europejską, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 • 14.1 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane firmom zewnętrznym zajmującym się badaniem poziomu satysfakcji z usług E-shopu oraz badaniem jego jakości i efektywności (np. usługa Heuréka) wyłącznie za Państwa zgodą.
 • 14.2 Zasady ochrony prywatności są przedstawione w osobnym dokumencie dostępnym tutaj: https://blog.prusaprinters.org/pl/politica-de-privacidad_33073/, który stanowi integralną część Warunków, a za pomocą którego Sprzedający wywiązuje się ze swojego obowiązku informacyjnego wobec Kupującego. Akceptując Warunki, Kupujący akceptuje także niniejsze zasady ochrony prywatności.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 15.1 Sprzedający ma prawo dowolnie zmienić i uzupełnić niniejsze Warunki, co nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania wcześniejszego brzmienia Warunków. Sprzedający może także jednostronnie zmienić Warunki, w stosownym zakresie, dotyczące jego długoterminowych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. O takiej zmianie Sprzedający powiadomi na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowych Warunków, tzn. zamieści nowe brzmienie w interfejsie E-shopu lub w wiadomości przesłanej na adres e-mail Kupującego. Kupujący może odrzucić zmiany Warunków, likwidując swoje konto użytkownika. Jeżeli Kupujący tego nie uczyni lub nie zwróci się o to do momentu wejścia w życie zmian, to uważać się będzie, że akceptuje zmiany Warunków.
 • 15.2 Do niniejszych Warunków mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa Republiki Czeskiej, w szczególności ustawa nr 89/2012 Sb. [Dz.U.] – Kodeks cywilny [zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník]. W przypadku gdy Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że wybór prawa, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, nie narusza jego praw konsumenta, od których nie można odstąpić w umowie, a które w przypadku niewybrania prawa i tak miałyby zastosowanie w myśl przepisów art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
 • 15.3 Strony Umowy wyraźnie wykluczają zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej o umowach sprzedaży towarów [Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów] do stosunków umowy opartych na Umowie Kupna w myśl niniejszych Warunków.
 • 15.4 Nieważność lub nieskuteczność któregoś z postanowień niniejszych Warunków nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
 • 15.5 LWażna i obowiązująca wersja niniejszych Warunków dostępna jest zawsze na: https://shop.prusa3d.com/pl/content/3-terms-and-conditions-of-use.
 • 15.6 Niniejsze brzmienie Warunków wchodzi w życie i obowiązuje od 01.09.2020.
 • 15.7 Dane kontaktowe, pod którymi można skontaktować się ze Sprzedającym, podane są na wstępie niniejszych Warunków.$